www.olympia.gr

20 09 2011

Η Ελλάδα πρέπει να κηρύξει χρεοκοπία και να εγκαταλείψει το ευρώ .

Αναρτήθηκε από τον/την netakias στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

του Νουριελ Ρουμπινι στην Σοφοκλέους10

Η Ελλάδα έχει παγιδευτεί σε ένα φαύλο κύκλο αφερεγγυότητας, χαμηλής ανταγωνιστικότητας και μιας όλο και βαθύτερης ύφεσης. Το δημόσιο χρέος της επιδεινώνεται από την δρακόντεια δημοσιονομική λιτότητα και οδεύει στο 200% του ΑΕΠ. Για να ξεφύγει από αυτή την παγίδα η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε ελεγχόμενη χρεοκοπία, να πάρει την απόφαση να βγει από την Ευρωζώνη και να επιστρέψει στη δραχμή.

Η συμφωνία ανταλλαγής χρέους της 21ης Ιουλίου είναι κλοπή για την Αθήνα, αφού δεν μειώνει το χρέος της τόσο όσο χρειάζεται. Όποιος δει λίγο τους αριθμούς και λάβει υπόψη του τα σημαντικά οφέλη που σχεδιάζουν να δώσουν στους πιστωτές, αντιλαμβάνεται πως η πραγματική ελάφρυνση του ελληνικού χρέους είναι μηδενική. Το καλύτερο που έχει να κάνει η Ελλάδα τώρα είναι να απορρίψει αυτή τη συμφωνία και, υπό την απειλή του χρεοστασίου, να διαπραγματευτεί μια καλύτερη.

Αλλά ακόμα κι αν η Ελλάδα πετύχει έναν πραγματικό και ουσιαστικό περιορισμό του δημόσιου χρέους της, δεν είναι δυνατόν να επιστρέψει στην ανάπτυξη αν δεν αποκαταστήσει σύντομα την ανταγωνιστικότητά της. Και δίχως επιστροφή στην ανάπτυξη το χρέος της θα παραμείνει μη βιώσιμο. Κατά έναν εντελώς προβληματικό τρόπο όμως όλες οι επιλογές που μπορεί να αποκαταστήσουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας απαιτούν μια πραγματική υποτίμηση του νομίσματος της.

Η πρώτη εξ αυτών των δυνατοτήτων είναι η σημαντική εξασθένηση του ευρώ, που όμως είναι απίθανη όσο η Αμερική είναι οικονομικά αδύναμη και η Γερμανία υπέρ-ανταγωνιστική. Εξίσου απίθανη είναι και η ταχεία μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα επιτύχουν αύξηση της παραγωγικότητας μεγαλύτερη από την αύξηση των μισθών. Η Γερμανία χρειάστηκε 10 χρόνια προκειμένου να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητά της με αυτό τον τρόπο. Δεν είναι δυνατό να παραμείνει η Ελλάδα σε ύφεση για 10 χρόνια.

Η τρίτη επιλογή είναι ο ταχύς αποπληθωρισμός τιμών και μισθών που είναι γνωστός σαν ‘εσωτερική υποτίμηση’. Αλλά κι αυτός θα απαιτούσε τουλάχιστον 5 χρόνια παραμονής σε μια όλο και βαθύτερη ύφεση η οποία θα καθιστούσε το δημόσιο χρέος ακόμη λιγότερο βιώσιμο. Λογικά συνεπώς, από τη στιγμή που αυτές οι τρεις δυνατότητες στην πραγματικότητα δεν υφίστανται, ο μόνος δρόμος που απομένει στους Έλληνες είναι να φύγουν από το ευρώ: η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα και η δραστική υποτίμησή του μπορεί να αποκαταστήσει γρήγορα την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη στην Ελλάδα, όπως έγινε στην Αργεντινή και σε άλλες αναδυόμενες οικονομίες όταν εγκατέλειψαν τη σύνδεση του νομίσματός τους με σκληρά νομίσματα.

Βεβαίως και πρόκειται για τραυματική διαδικασία. Το πιο σημαντικό πρόβλημα θα είναι οι κεφαλαιακές ζημιές για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του πυρήνα της Ευρωζώνης. Μέσα σε μια νύχτα το παθητικό σε ευρώ της ελληνικής κυβέρνησης, των τραπεζών και των εταιριών προς το εξωτερικό θα αυξηθεί δραματικά. Αλλά στη συνέχεια τα προβλήματα μπορούν κάλλιστα να ξεπεραστούν. Έτσι έγινε στην Αργεντινή το 2001 όταν πήρε την απόφαση μετατροπής του χρέος της σε δολάρια σε πέσο. Και οι ΗΠΑ έκαναν κάτι πολύ παρόμοιο το 1933, όταν υποτίμησαν το δολάριο κατά 69% ανακαλώντας τον κανόνα του χρυσού. Μια τέτοια μονομερής ‘δραχμοποίηση’ του χρέους σε ευρώ της Ελλάδας είναι αναγκαία και αναπόφευκτη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας πολλές μεγάλες τράπεζες και επενδυτές της Ευρωζώνης θα υποστούν μεγάλες ζημιές αλλά αυτές οι ζημιές θα είναι διαχειρίσιμες – υπό την προϋπόθεση ότι όλα αυτά τα ιδρύματα θα επανακεφαλαιοποιηθούν με σωστό και επιθετικό τρόπο. Για να αποφευχθεί η συντριβή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μετά την έξοδο από το ευρώ, ωστόσο, θα απαιτηθούν δυστυχώς μέτρα στα πρότυπα της Αργεντινής – όπως η αναστολή της λειτουργίας των τραπεζών και κεφαλαιακοί έλεγχοι – προκειμένου να αποτραπεί μια ανεξέλεγκτη χρεοκοπία.

Αναμφίβολα θα υπάρξουν σοβαρές παράπλευρες ζημιές, αλλά μπορούν κάλλιστα να περιοριστούν αν η διαδικασία εξόδου από το ευρώ είναι ελεγχόμενη και παρασχεθεί διεθνής στήριξη για την επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και τη χρηματοδότηση του εξωτερικού ισοζυγίου. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι στο σενάριο της εξόδου από το ευρώ το πραγματικό ελληνικό ΑΕΠ θα βρεθεί πολύ πιο χαμηλά από ό,τι στο σενάριο της παραμονής σε αυτό με αποπληθωρισμό. Ίσως όμως το επιχείρημα αυτό να έχει λογικές ρωγμές: ακόμα και με τον αποπληθωρισμό η πραγματική αγοραστική ισχύς της ελληνικής οικονομίας και του πλούτου της θα μειωθούν, καθώς θα βρίσκεται σε εξέλιξη η πραγματική υποτίμηση. Αντίθετα, μέσω της ονομαστικής και της πραγματικής υποτίμησης ο δρόμος της εξόδου από το ευρώ θα αποκαταστήσει αμέσως την ανάπτυξη και η Ελλάδα θα αποφύγει τον υφεσιακό αποπληθωρισμό επί μια ολόκληρη 10ετία.

Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα φέρει μόλυνση και θα οδηγήσει και άλλες χώρες σε κρίση βρίσκονται σε φάση άρνησης. Και άλλα κράτη της ευρωπαϊκής περιφέρειας αντιμετωπίζουν ισχυρά προβλήματα βιωσιμότητας του χρέους τους στα πρότυπα της Ελλάδας όπως επίσης και προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Η Πορτογαλία, για παράδειγμα, μπορεί να υποχρεωθεί σε αναδιάρθρωση του χρέους της ή και να φύγει κι εκείνη από το ευρώ.

Αντίθετα, οικονομίες με προβλήματα ρευστότητας αλλά κατά βάση όχι φερεγγυότητας όπως η Ιταλία και η Ισπανία, χρειάζονται στήριξη ρευστότητας από την Ευρώπη, ανεξαρτήτως αν η Ελλάδα μείνει ή φύγει από το ευρώ. Στην πραγματικότητα μια αυτοεκπληρούμενη κρίση στις αγορές των ιταλικών και ισπανικών ομολόγων στο παρόν στάδιο είναι σχεδόν βέβαιη, αν δεν δοθεί μια τέτοια στήριξη. Οι σημαντικότατοι επίσημοι πόροι που αυτή τη στιγμή δαπανώνται για τη διάσωση των ιδιωτών πιστωτών της Ελλάδας θα μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να προστατέψουν αυτές τις χώρες και τις τράπεζες σε άλλα κράτη της ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Η έξοδος της Ελλάδας μπορεί να έχει και δευτερεύοντα οφέλη. Άλλα κράτη της Ευρωζώνης που έχουν πληγεί από την κρίση είναι πολύ πιθανό ότι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν μόνα τους αν θέλουν να ακολουθήσουν την Ελλάδα ή να παραμείνουν στο ευρώ, με όλα τα κόστη που συνεπάγεται αυτή η επιλογή. Ανεξαρτήτως του τι θα κάνει η Ελλάδα, οι τράπεζες της Ευρωζώνης σήμερα χρειάζονται επειγόντως επανακεφαλαιοποίηση. Γι’ αυτό απαιτείται ένα νέο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο μάλιστα δεν θα βασίζεται σε θολές εκτιμήσεις και σε απατηλά τεστ αντοχής. Η έξοδος της Ελλάδας μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια τέτοια προσέγγιση.

Η πρόσφατη εμπειρία της Ισλανδίας όπως και πολλών αναδυόμενων οικονομιών τα τελευταία 20 χρόνια, μας δείχνουν ότι η ελεγχόμενη αναδιάρθρωση με περιορισμό του εξωτερικού χρέους μπορεί να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρέους, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Όπως και σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι και στην Ελλάδα οι παράπλευρες ζημιές της εξόδου θα είναι μεν σημαντικές αλλά μπορούν να είναι περιορισμένες.

Όπως σε έναν τελειωμένο γάμο όπου απαιτείται διαζύγιο, είναι καλύτερα να έχουμε κανόνες που θα καθιστούν το χωρισμό λιγότερο επιζήμιο και για τις δύο πλευρές. Οι διαρρήξεις και τα διαζύγια είναι οδυνηρά και επιζήμια, ακόμα και όταν υπάρχουν κανόνες. Ας μην κάνουμε λάθος: μια ελεγχόμενη έξοδος από το ευρώ θα είναι σκληρή. Αλλά θα είναι πολύ χειρότερο να παρακολουθούμε την αργή και ανεξέλεγκτη καταστροφή της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας…

Δημοσιεύθηκε στο history – ιστορία – 历史 | 1 σχόλιο »

Σφυροκόπημα Νικολόπουλου στον Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ: “Γιατί ρε δεν παραιτήθηκες από το ΔΝΤ”; “Για να βγώ στην σύνταξη!!!”

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

Τον έκανε στιφάδο τον υπάλληλο του ΔΝΤ που ευθύνεται όπως όλα δείχνουν για το φούσκωμα του ελλείματος που οδήγησε την χώρα στη νεα κατοχή!

“Λαγός” λοιπόν ο Γεωργίου αφού μπροστά στην πίεση του δαιμόνιου Αχαιού παραδέχτηκε ότι ενημέρωνε τον Παπακωνσταντίνου για κάθε του κίνηση! Δηλαδή σύμφωνα με τον Γεωργίου, ο Παπακωνσταντίνου γνώριζε ότι το ΔΝΤ ενημερωνόταν πριν ακόμα και από την ΕΛΣΤΑΤ! Σε μία εποχή που όλοι διέψευδαν τις αποκαλύψεις μας για τις συζητήσεις με το ΔΝΤ!! Αυτό μετά την υπενθύμιση του Νικολόπουλου ότι ο ΔΣΑ έχει εξαπολύσει πογκρόμ κατά παντός υπευθύνου!

Ο κορυφαίος διάλογος ήταν όμως όταν ο Νικολόπουλος εξοργισμένος τον ρώτησε πως τόλμησε να βρίσκεται στην ΕΛΣΤΑΤ χωρίς να έχει παραιτηθεί από το ΔΝΤ!

“Το έκανα για να κλείσω τα 50 μου χρόνια και να προλάβω να βγω στην σύνταξη”!! Απάντησε έντρομος ο Γεωργίου..

“Καλά, στα 50 παίρνετε σύνταξη στο ΔΝΤ εσείς”;; Ρώτησε ο Νικολόπουλος.

“εεε, μάλιστα…”

“Καλά ρε, εκεί στο ΔΝΤ παίρνετε σύνταξη στα 50 την ίδια στιγμή που απαιτείτε από τους Έλληνες να παίρνουμε σύνταξη στα 70″;; Εξερράγη ο Αχαιός.

Δεν θα έχουν καλά ξεμπερδέματα τα παλικάρια της ιστορίας…

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 15 σχόλια »

Ντοκουμέντα για την εκκλησιαστική περιουσία

Αναρτήθηκε από τον/την netakias στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασοπούλου

Η εξέλιξη της σχέσης Πολιτείας και Εκκλησίας για την εκκλησιαστική περιουσία αρχίζει από την απελευθέρωση του Ελληνικού Κράτους και φθάνει έως τις ημέρες μας. Σήμερα φέρνουμε ως ντοκουμέντο στοιχεία από τη σχετική μελέτη του Μητροπολίτου Λαρίσης και μετά Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δωροθέου Γ’ του Κοτταρά (1888-1957) και την αλληλογραφία που είχε ως Οικονομικός Επίτροπος της Εκκλησίας με τον Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα. Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Δωρόθεος ως Μητροπολίτης Λαρίσης εθεωρείτο ειδικός στα θέματα της εκκλησιαστικής περιουσίας και έλαβε μέρος σε όλες τις συσκέψεις και συζητήσεις που έγιναν με τις ελληνικές κυβερνήσεις στο μεταπολεμικό και μετεμφυλιακό διάστημα 1949-1951 και αφορούσαν τη δήμευση της εκκλησιαστικής περιουσίας που είχε απομείνει. Ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε ότι οι κυβερνήσεις έπαιρναν την περιουσία της Εκκλησίας για να μοιραστεί στους φτωχούς και ακτήμονες, ενώ μοιραζόταν στους συγγενείς και φίλους τους! Τα όσα συνέβησαν στις συναντήσεις και στις συζητήσεις εκείνες ο κυρός Δωρόθεος τα αποκάλυψε στο βιβλίο που έγραψε και εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο «Αστήρ» το 1951 και έχει τίτλο «Η εξέλιξις του αναπαλλοτριώτου της εκκλησιαστικής περιουσίας μέχρι σήμερον». Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δημοσιεύθηκε στο history – ιστορία – 历史, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Με ετικέτα: , , | 8 σχόλια »

Ο Γιάννης Αδαμόπουλος μας δικαιώνει και κρατά ψηλά την σημαία: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την χάλκευση του ελλείμματος και…

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

…στην φαρέτρα, ομοβροντία μηνύσεων που θα φτάσουν πολύ ψηλά. ΜΑ πάρα πολύ ψηλά! Μέσα και έξω!!

Εύγε Γιάννη Αδαμόπουλε. Μας δικαιώνεις δε κάθε σου βήμα!

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 1 σχόλιο »

Γράμμα στο Κράτος

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

Αγαπητο κράτος,

Oνομαζομαι Κων/να Παπανικολοπουλου και ειμαι 20 ετων. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονικη. Πηγα σχολειο στην Αθηνα , οπου και κατοικω. Μετα από τις πιεστικές και δυσκολες πανελληνιες καταφερα να μπω στο πανεπιστημιο Αθηνων στο τμημα πολιτικης επιστημης και δημοσιας διοικησης. Επειδη τοσα χρονια μου δινεις και εγω όλο απορροφάω , απορροφάω, θέλω να σε ευχαριστήσω για κάποια πράγματα.

Θελω να σε ευχαριστησω που με έκανες να εργαζομαι απο μικρη ωστε να μπορω να ανταπεξερχομαι στη ζωη μου και στο σπιτι. Θελω να σε ευχαριστησω που αυτή Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 8 σχόλια »

Μυθεύματα τα περί καταργήσεως του Αστυνομ ικού Τμήματος Βύρωνα

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

Άμεση ήταν η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής Βύρωνα αναφορικά με το ρεπορτάζ καθημερινής απογευματινής εφημερίδας περί καταργήσεως του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε, σήμερα το πρωί, ο Δήμαρχος Βύρωνα Νίκος Χαρδαλιάς με τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Λευτέρη Οικονόμου, ενημερώθηκε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα κατάργησης του Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 1 σχόλιο »

Το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη επιτέλους αποκαλύπτεται

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

Στις 28 Οκτωβρίου του 1998, η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία να αποκτήσει σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη – το αγόρασε ανώνυμος συλλέκτης για 2.000.000 δολάρια.
Αυτό που έχασε, δυστυχώς, η ελληνική Πολιτεία, το κέρδισε ευτυχώς η ανθρωπότητα. Το σημαντικότερο επιστημονικό χειρόγραφο που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία αποκαλύπτει 13 χρόνια αργότερα, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία και την αφοσίωση των ερευνητών ενός αμερικανικού μουσείου, τα μυστικά της μεγαλύτερης μαθηματικής ιδιοφυΐας του αρχαίου κόσμου.

«Lost and Found: The Secrets of Archimedes» είναι ο τίτλος της έκθεσης που εγκαινιάζεται στις 16 Οκτωβρίου στο Μουσείο Τέχνης Walters της Βαλτιμόρης. Με φωτογραφίες, κείμενα και πολυμέσα, η έκθεση αφηγείται τη συναρπαστική περιπέτεια του σπάνιου χειρογράφου
και το τεράστιο πρότζεκτ της συντήρησης, ψηφιακής επεξεργασίας και μελέτης του, που αποδεικνύει ότι ο Αρχιμήδης ανακάλυψε τα μαθηματικά του απείρου, τη Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 10 σχόλια »

Πέντε μήνες θα χρειαστεί η ΔΕΗ να στείλει τα ραβασάκια με το χαράτσι λέει η ΓΕΝΟΠ!

Αναρτήθηκε από τον/την economikos στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

Μετά την ειρωνική ατάκα Σόιμπλε στον Βενιζέλο μέσα στο Ecofin ότι τον μόνο που γνωρίζει στην Ελλάδα είναι τον κ. Φωτόπουλο, η ΓΕΝΟΠ έβαλε σήμερα για μια ακόμα φορά φρένο στα σχέδια της κυβέρνησης για το χαράτσι στα ακίνητα.

Σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ, το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ για να ολοκληρώσει την αποστολή των εκκαθαριστικών για το τέλος ακινήτων θα χρειαστεί πέντε μήνες! Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το τέλος για το 2011 θα πληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2012…

Συνεπώς, το μέτρο δεν θα είναι και τόσο ..άμεσης δημοσιονομικής απόδοσης, ενώ κόλλημα υπάρχει και στην διακοπή ρεύματος!

Όπως λέει, αυτό δεν είναι και τόσο εφικτό, αφού σε παρά πολλά ακίνητα είναι ανέφικτη η είσοδος σε συνεργεία της ΔΕΗ, επειδή οι μετρητές βρίσκονται σε εσωτερικούς απροσπέλαστους χώρους κλπ.» και «εφόσον πολλοί καταναλωτές αρνηθούν την είσοδο σε συνεργεία της ΔΕΗ για αποκοπή των παροχών ρεύματος θα χρειασθούν ‘στρατιές εισαγγελέων’ και απεριόριστες διμοιρίες ΜΑΤ». Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 11 σχόλια »

Η Ελλάδα θα χρεωκοπήσει αλλά δε θα βγεί από την Ευρωζώνη

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

Πάνε οι ημέρες όταν οι οργανισμοί αξιολόγησης διατύπωσαν τη μεγάληενοχλητική αλήθεια , σε μεγάλα λόγια καιφλύαρες φράσεις, όπως “ΕπιλεκτικήΧρωκοπία (η οποία στηριζόταν κατά 90%στην αποδοχή στην αποτελεσματικήπροσφορά ομολόγων, η οποία, όπως έχει γίνει πλέον σαφές, δεν θα συμβεί), όταν συζητάμε για την Ελλάδα.
Γαλλικής ιδιοκτησίας Fitch άφησε το τζίνιέξω από το μπουκάλι το πρωί, ότανανακοίνωσε ότι αναμένει τώρα την Ελλάδα «πιθανώς να χρεωκοπήσει” (όπως στην πραγματική συμφωνία και όχι στη ψεύτικη παροδική συμφωνία σε χαρτί
),”αλλά δεν φύγει από την ευρωζώνη.”
Με άλλα λόγια, έχουμε αντικαταστήσει ένα ευσεβή πόθο (μερική χρεωκοπία) μεένα άλλο (πλήρης χρεωκοπία, αλλά με Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 9 σχόλια »

Ταξιτζήδες εναντίον αμαξηλατών!

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

5.jpg
Ταξί σε πιάτσα στην πλατεία Κλαυθμώνος. (δεκαετία 1960).

Από τότε που συστήθηκε το νεοελληνικό κράτος οι αμαξηλάτες και οι
οδηγοί των τροχοφόρων επαγγελματικών αυτοκινήτων, κυρίως οι ταξιτζήδες,
πρωταγωνίστησαν στις καθημερινές μεταφορές του ελληνικού λαού. Βέβαια, η…. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 2 σχόλια »

Στην μνήμη της ΠΕΑΝ και της ανατίναξης της ΕΣΠΟ σαν σήμερα, γιατί λαός που ξεχνά της ιστορία του είναι καταδικασμένος.

Το Πατριωτικό Μέτωπο, γυρίζοντας τον δείκτη της Ελληνικής Ιστορίας προς τα πίσω, υπενθυμίζει στους Έλληνες ότι σαν σήμερα,  20 Σεπτεμβρίου 1942, μια δράκα Πατριωτών, με επικεφαλής τον Υποσμηναγό της Πολεμικής Αεροπορίας Κώστα Περίκο, Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 37 σχόλια »

Διάλογος μάνας και κόρης (σπαρταριστό).

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

Ελληνίδα Μάνα: Ναι;

Κόρη: Γεια σου Μαμά. Μπορείς να μου κρατήσεις τα παιδιά απόψε;

Ελληνίδα Μάνα: Θα βγεις;

Κόρη: Ναι. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 6 σχόλια »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΘΕΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Αναρτήθηκε από τον/την exomatiakaivlepo στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

Πριν λίγο πήραμε μέσω σχολίου στο άρθρο Kύριε Ρέππα, σας βρήκα μερικά εκατομμύρια πεταμένα. Θα τα πάρετε πίσω ή θα απολύσετε εργαζόμενους ;;, δελτίο τύπου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με το πιο πάνω σχετικό άρθρο που είχαμε αναρτήσει.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι προς τιμήν του υπουργείου που ασχολήθηκε με το θέμα και μας έστειλε μέσω σχολίου το δελτίο τύπου.
Ακολουθεί το δελτίο τύπου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε καμιά περίπτωση ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν «χάρισε» χρήματα σε κανέναν, όπως θέλουν να παρουσιάζουν διάφορα ιστολόγια ή ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Προκαλεί εντύπωση ποιος είναι ο λόγος διαστρέβλωσης της πραγματικότητας στην παρουσίαση ανάλογων θεμάτων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 1 σχόλιο »

Γιατί ο Σαρκοζί αντιμετώπισε με ιταμό-”μολ ύνετε” την Ευρώπη- τρόπο τον Παπανδρέου;

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

Από την Ιόλη Πιερίδη

Papandreou_Sarkozy_002_600_375_.jpg

O Xρήστος Παναγιωτόπουλος, διευθυντής του Mega, απεκάλυψε στο twitter πως ο Σαρκοζί στη πρόσφατη τηλεδιάσκεψη που είχαν ο Γάλλος πρόεδρος με την Μέρκελ και τον Παπανδρέου, γύρισε και είπε στον δικό μας:

“Μολύνετε την Ευρώπη με τη στάση σας”!

Mια πολύ σκληρή κατηγορία με πολλές και ποικίλες αναγνώσεις, σε μια συγκυρία που έχει προκληθεί απίστευτη σεναριολογία και αχλή μυστηρίου, τόσο Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 32 σχόλια »

ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ 6 ΜΗΝΕΣ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ Π ΟΛΥΜΥΛΟΥ!

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΑΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΧΑΝ ΚΛΕΙΣΤΑ.
“ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ”, “ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ” ΗΤΑΝ ΤΑ ΠΛΑΚΑΤ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝΕ…

ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΘΛΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ ΕΠΙ 6 ΜΗΝΕΣ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΟΥΝ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑΚΗ…

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΗΤΑΝ Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΡΜΙΟ Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 6 σχόλια »

Ερωτήσεις πού θα θέλαμε να ακούσουμε κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων τύπου

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

H πρόταση του blog “Μαύρο σε Όλους”. Διαβάστε τες εδώ: http://mavroseolous.blogspot.com/2011/09/blog-post_19.html

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 2 σχόλια »

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ FOCUSΓΙΑ ΤΟ… ΒΟΥΛΙΑ ΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

Γράφει η ΣοφίαΑπό το δελτίο του ΑΝΤ1 στις 19/09/2011. Βλ. το video από το 18:20 ως 21:56. ΟΧΙ ΜΟΝΟ δεν ζητούν συγγνώμη αλλά υπερασπίζονται και τις «απόψεις» τους(το1ο εξώφυλλο το είχε χαρακτηρίσει «γελοιογραφία στο πνεύμα του Αριστοφάνη»(τον δέρνεις μετά ή όχι;))… Το μυαλό αυτών των ανθρώπων είναι γεμάτο λαμαρίνες και τούβλα από το Τείχος… Η μήνυση για το «δάκτυλο» της Αφροδίτης δεν τους έκανε καλό, γιατί απλά ΔΕΝ είχαν κότσια να εμφανιστούν, το θεώρησαν περιττό, στο Πρωτοδικείο Αθηνών(29/06/2011)! Ούτε Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 7 σχόλια »

Η κατάσταση της Ελλάδας …εις την Γαλλικήν!

Αναρτήθηκε από τον/την economikos στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

Απλά κορυφαίο!

Μαντμαζέλ, κοινοβουλευτισιόν χοντροκλεψιόν γκαραντί, απατεών αλέ ρετούρ και μίζα ντούμπλε φας.

Γκραν σουξέ, κι από μανζέ γκουρμέ… εξοπλισμέ, ζιμενσέ, χρηματιστίκ, βατοπεδουάρ, ολυμπιάντ, ασφαλιστίκ κασέ και ζενερέλ φαταούλ αχορταγιέζ!!!

Εμείς, ψηφοφορέλ γκραν μαλακιστίκ ξεφτίλ! Τώρα, στο μαιζόν εγκλειστίκ, τρε μπατίρ, καταστασιόν απελπιστίκ, πλησιόν πεζοδρομουάρ βιζιτέ!!!

Σακ βουαγιάζ!

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 5 σχόλια »

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

“Κρυψαμε απο τρομο οπλα και βιβλια βαθια στη γη να μην τα βρει κανεις”

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

Σχόλιο του “Παλαιοκώστα” σε άρθρο του Σπάρτακου.

– Γιε μου, γυφτογεννια εμεις,θαρρουσαμε πως σωθηκαμε και σας σωσαμε ,πως ειμασταν ξακουστοι και τρανοι κι αφησαμε αγαλι αγαλι την πολη να αλωσουν εχθροι.Νομισαμε πως ητανε δικοι μας μα …. .εκεινο το βραδυ μπηκαν με βιολια και αρπες ,με φωνες και τραγουδια ,κι ομως η ανασα τους εφερνε το χτικιο , θανατικο και μποχα .Εχουν πια ολα χαθει, γιατι κι εσας μαθαμε να αλυχτατε σαν τα σκυλια γυρω απ τη φωτια ,να μαιμουδιζετε αλλες γλωσσες και λαλιες …Και ποιος να τους παλεψει τωρα ,ετσι που σαπισαν τις ψυχες μας ,τοσα χρονια ,με ψευτικα λογια και μεγαλα ,με ηδονες αλλοτριες και ξεφτυλισμενες ;.Κρυψαμε απο τρομο οπλα και βιβλια βαθια στη γη να μην τα βρει κανεις .Οπλα πανισχυρα ,βιβλια πο ΄γραψαν αρχαιοι σοφοι κι Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 10 σχόλια »

« η ώρα ήλθεν, ω άνδρες έλληνες»

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

Γράφει ο Δημήτρης Νάτσιος, Δάσκαλος, Κιλκίς.

«επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου»

Πραξ. κη’, 24

«Θέλομεν την κατάργησιν της βουλευτικής φεουδαρχίας, η οποία ζει και υφίσταται λεηλατούσα και διαρπάζουσα τα δημόσια.

Θέλομεν διοίκησιν όχι κλεφτοκοτάδων, λαφυραγωγών του Ταμείου, τυραννικήν των πολιτών. Θέλομεν τα χρήματα του λαού να μη διαρπάζωνται από τας ατίμους, Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 7 σχόλια »

Μας δολοφονούν χωρίς έλεος και πολυεδρικά…

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Σεπτεμβρίου 20, 2011

Του Θύμιου Παπανικολάου
 
Ο μαλθουσιανισμός είναι η πιο ακραία και απάνθρωπη πτυχή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.
Σύμφωνα με τον Μάλθους πρέπει να αρχίσει ο έλεγχος του πληθυσμού της γης με την «εκκαθάριση» των κατώτερων ανθρώπων οι οποίοι αποτελούν τα παιδιά ενός «κατώτερου Θεού»!!!
Αυτά τα «παιδιά του κατώτερου Θεού» είναι οι εργαζόμενοι και οι πληβείοι: τα λαϊκά στρώματα!!!
Η Νέα Τάξη είναι η «φάση» της ακραίας καπιταλιστικής βαρβαρότητας: Η υλοποίηση της «θεωρίας» του Μάλθους. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »
Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: